In Primaria, Secundaria

Al col·legi San José HHDC hem començat l’any amb xerrades educatives per al nostre alumnat al voltant de temes del seu interés:

  • Els alumnes de 5é i 6é de primària van rebre una xerrada sobre els  avantatges i els inconvenients de l’ús de les xarxes socials.
  • Els estudiants de 1° i 2° d’ESO van assistir a unes xerrades molt interessants. En la xerrada per a 2°, es va abordar el tema “De l’amor romàntic a les relacions tòxiques”, mentre que en la xerrada per a 1° es van analitzar de manera crítica lletres de cançons actuals.
  • A través del programa del Pla Director per a la millora de la convivència als centres educatius, es va oferir als cursos des de 5é de primària fins a 4t de l’ESO, una xerrada de prevenció front el cyberbullying i els perills d’Internet.

Totes elles van resultar ser molt enriquidores per a tots i els va fer reflexionar sobre aspectes que tenen molt presents en el seu dia a dia.

………

En el colegio San José HHDC hemos empezado el año con charlas educativas para nuestro alumnado alrededor de temas de su interés:

  • Los alumnos de 5.º y 6.º de primaria recibieron una charla sobre las  ventajas y los inconvenientes del uso de las redes sociales.
  • Los estudiantes de 1° y 2° de ESO asistieron a unas charlas muy interesantes. En la charla para 2°, se abordó el tema “Del amor romántico a las relaciones tóxicas”, mientras que en la charla para 1° se analizaron de manera crítica letras de canciones actuales.
  • A través del programa del Plan Director para la mejora de la convivencia en los centros educativos, se ofreció a los cursos desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO, una charla de prevención frente al cyberbullying y los peligros de Internet.

Todas ellas resultaron ser muy enriquecedoras para todos y les hizo reflexionar sobre aspectos que tienen muy presentes en su día a día.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search